Tư vấn - Hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 trường THCS Khánh Hội A

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tham dự buổi Tư vấn - Hướng nghiệp cho các em học sinh lớp 9 trường THCS Khánh Hội A

8291f1369e5963073a48.jpg b6b2be04d16b2c35757a.jpg c77ddad1b5be48e011af.jpg ed48cdf9a2965fc80687.jpg f6b1480d2762da3c8373.jpg f331d693b9fc44a21ded.jpg

tuyensinh : 24-06-2020 92