CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ Các hoạt động & Sự kiện

Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức "Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ". Xem chi tiết...

ĐOÀN THANH NIÊN