CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ Các hoạt động & Sự kiện

Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức "Hội thảo Đào tạo thí điểm ngành tin học ứng dụng theo phương thức tín chỉ". Xem chi tiết...

ĐOÀN THANH NIÊN

50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và việc đào tạo thế hệ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay" GS.TS Võ Văn Sen - NCS Võ Phúc Toàn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và việc đào tạo thế hệ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay" GS.TS Võ Văn Sen - NCS Võ Phúc Toàn.

50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và việc đào tạo thế hệ trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay" GS.TS Võ Văn Sen - NCS Võ Phúc Toàn. Xem chi tiết...