TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH

Lễ công bố quyết định, trao giấy chứng nhận  Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Các hoạt động & Sự kiện

Lễ công bố quyết định, trao giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chiều ngày 16/4/2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và... Xem chi tiết...

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

ĐOÀN THANH NIÊN

Ngày hội 4S - Lái xe an toàn Các hoạt động

Ngày hội 4S - Lái xe an toàn

Ngày 28/4/2021 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phối hợp cùng hệ thống HEAD Tường Nguyên tổ chức ngày hội "4S - Lái xe an toàn". Xem chi tiết...