GIỚI THIỆU

1.CHỨC NĂNG: 

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất, quản lý tài sản; phụ trách công tác y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của nhà trường.

2.NHIỆM VỤ

  • Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Phòng;
  • Tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng tài sản, máy móc – trang thiết bị, nguyên phụ liệu, công cụ - dụng cụ phục vụ giảng dạy và làm việc; hoạt động của kho;
  • Tham mưu thực hiện và giám sát các hợp đồng dịch vụ liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường;
  • Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, nguyên phụ liệu theo kế hoạch; quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị văn phòng, tài sản của Trường theo quy định;
  • Xây dựng và kiểm tra việc chấp hành các qui định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí liên quan đến công tác quản lý của Phòng;
  • Tổ chức quy hoạch, điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thực tập và khu nội trú học sinh;
  • Lập kế hoạch và thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa CSVC;
  • Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong trường;
  • Thực hiện công tác y tế học đường; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng bệnh, phòng dịch; trồng và chăm sóc cây xanh;
  • Quản lý trang Web của Trường;
  • Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý trong nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
  • Tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính, các thiết bị trình chiếu;
  • Quản lý các máy chủ và hệ thống mạng toàn trường;
  • Hỗ trợ cập nhật phần mềm Emis, phần mềm quản lý CBCC,… cho các đơn vị có liên quan và phân quyền sử dụng theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

3. THÀNH TÍCH CỦA PHÒNG

  • Tập thể lao động giỏi năm 2001 – 2003.
  • Tập thể lao động tiên tiến cấp ngành năm học 2003 – 2004.
  • Tập thể lao động xuất sắc năm 2004 – 2020.
  • Giấy khen Tổ công đoàn xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp Ngành năm 2006 – 2011.
  • Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố về Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 – 2011.
  • Giấy khen Tổ công đoàn xuất sắc cấp ngành năm học 2015 – 2016; năm học 2019 - 2020.
  • Giấy khen của công đoàn ngành về tuyên dương tập thể thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015 – 2016.
  • Giấy khen của Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo khen thưởng tập thể thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015 – 2016.
  • Giấy khen của Chi Ủy trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tặng cho tập thể Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, 2018.

4.THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trưởng phòng: Lương Hoàng Khắc
  • Điện thoại: 0919.033.032
  • Email: phongquantri@nhct.edu.vn