Tư vấn - Hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 trường THCS Chi Lăng

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tham gia buổi Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trường THCS Chi Lăng

82db0abc0eddf383aacc.jpg 9674b2fbb19a4cc4158b.jpg e1bc260a226bdf35867a.jpg f36d165f143ee960b02f.jpg

tuyensinh : 24-06-2020 110