Thực hiện công trình thanh niên năm học 2020 - 2021

Công trình thanh niên là một phương thức hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức nhằm tạo môi trường để đoàn viên – học sinh tham gia thực hiện những việc thiết thực góp phần vào việc cùng với Đoàn trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của đoàn viên – học sinh, khẳng định tính xung kích của Đoàn. Công trình thanh niên phải tạo ra những sản phẩm cụ thể và được xã hội thừa nhận.

doantn Lúc: 13-11-2020 10:06:44 38

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
Huong dan thuc hien CTTN nam hoc 2020 - 2021.docx
Xem
Phieu dang ky.docx
Xem