Thông báo về việc tổ chức lớp 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên Đợt 1, năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên Đợt 1, năm học 2020 – 2021

        Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh,

        Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Thông báo đến các Chi đoàn về việc tổ chức lớp 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Đoàn viên chưa học 4 bài lý luận chính trị.
  2. Yêu cầu: 100% đoàn viên các Chi Đoàn hoàn thành 4 bài LLCT.
  3. Các Chi đoàn triển khai cho đoàn viên học theo hình thức nghiên cứu tài liệu trực tuyến theo link: https://r.nhct.vn/19435.
  4. Đoàn viên làm bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp 4 bài lý luận chính trị theo link: https://r.nhct.vn/931124.
  5. Thời gian học tập và làm bài thu hoạch: Từ 02/01 đến 22/01/2021.
  6. Kinh phí làm giấy chứng nhận: 10.000đ/Đoàn viên.
  7. Thời gian gửi danh sách đăng ký và đóng kinh phí về Ban Chấp hành Đoàn Trường trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  – UV. BTV Đoàn Trường trước ngày 15/01/2021.

        Ban Chấp hành Đoàn Trường đề nghị Bí thư Chi đoàn, lớp trưởng gửi danh sách về Ban Chấp hành Đoàn Trường đúng thời gian quy định.

                                                                                                                            TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                       BÍ THƯ   

                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                              Nguyễn Quốc Đoàn

 

doantn Lúc: 08-01-2021 02:56:43 30

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
Thong bao v.v trien khai hoc 4 bai LLCT dot 1 - 2020 - 2021.docx
Xem