Kế hoạch triển khai thực hiện giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trường năm học 2020 - 2021

  1. Mục đích:

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên là giáo viên.

- Phát huy vai trò của đoàn viên là giáo viên trong việc nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

- Động viên đoàn viên, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

  1. Yêu cầu: 100% đoàn viên giáo viên trong độ tuổi quy định tham gia.

doantn Lúc: 12-11-2020 04:06:04 24

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
nha giao tre tieu bieu 2020-2021_0001.pdf
Xem