Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2020 – 2021

  1. Mục đích:

- Xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện về năng lực, phẩm chất gồm: Đạo đức, tay nghề, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố.

- Là giải pháp cụ thể, thiết thực đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố” tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường.

  1. Yêu cầu:

     - 100% tập thể lớp tổ chức thực hiện phong trào.

     - Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng học sinh; giáo viên chủ nhiệm, chi đoàn lớp hỗ trợ, nhắc nhở, động viên, tạo môi trường tốt cho ĐVTN, học sinh rèn luyện, phấn đấu để đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

doantn Lúc: 12-11-2020 04:02:58 58

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
3 ren luyen 2020-2021_0001.pdf
Xem
danh sach đăng ký danh hiệu HS 3 Ren luyen.xlsx
Xem