Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11".

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11". Chiều ngày 09/11/2020 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên (Sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các nghị định về công tác thanh niên.

doantn Lúc: 12-11-2020 03:36:15 26