HỌC SINH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

1. Nhóm ngành Tự động hóa

Học sinh được thực tập đúng chuyên ngành thực tế tại công ty

2. Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Lãnh đạo nhà trường thăm học sinh thực tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Lãnh đạo nhà trường hỏi thăm tình hình học sinh thực tập tại công ty TNHH Quốc Thắng

Học sinh thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quảng Cáo D&T

Lãnh đạo nhà trường thăm học sinh thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quảng Cáo D&T

tdh-cntt Lúc: 30-08-2021 09:59:32 33