Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và trên 350 học sinh khối sáng.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 09/11/2019. Sáng ngày 04/11/2019 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phối hợp Ban Chỉ huy Công an Quận 7 tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và trên 350 học sinh khối sáng. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu tình hình vi phạm an toàn giao thông trong đối tượng học sinh.