CHỨC NĂNG
  Quản lý và phát triển công tác hướng nghiệp, tuyển sinh dài hạn.
  Quản lý và giáo dục toàn diện học sinh.
  Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
  Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh.
   Công tác chủ nhiệm lớp.
   Làm cầu nối giữa nhà trường với CMHS
NHIỆM VỤ
 Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại phòng.
 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác HN – TS, công tác giáo dục, quản lý học sinh hàng năm.
 Tổng kết, đánh giá công tác hướng nghiệp, tuyển sinh hàng năm.
 Tổ chức thực hiện công tác thông tin, quảng bá tuyển sinh.
 Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học theo quy định.
 Tổ chức giáo dục đạo đức lối sống, thể chất và nắm bắt tình hình an ninh học sinh.
 Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện học sinh.
 Phối hợp với Đoàn trường trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên.
 Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ của học sinh.
 Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động ngoại khóa.
 Thực hiện giải quyết chế độ - chính sách, quyền lợi, nhiệm vụ và quyền hạn của học sinh.
 Kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết công tác GVCN.
 Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội CMHS.
 Quản lý công tác nội trú và ngoại trú của học sinh.
 Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản do nhà trường giao.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Tuyển sinh – Hợp tác phát triển - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Địa chỉ: 500 – 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM.
Điện thoại: 028.38.732.088 – 028.37.731.184
Website: www.nhct.edu.vn
Email: tuyensinh@nhct.edu.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Hải Thanh
Điện thoại: 0914930671
Email: nguyenhaithanh@nhct.edu.vn