QĐ hủy kết quả trúng tuyển viên chức đợt 01 năm học 2019-2020 đ/v ông Trần Ngọc Nam

QĐ hủy kết quả trúng tuyển viên chức đợt 01 năm học 2019-2020 đ/v ông Trần Ngọc Nam

p.tc-hc Lúc: 14-09-2020 11:20:00 128

File đính kèm

TÊN FILE ĐÍNH KÈMTẢIXEM
QĐ 453 Hủy kết quả trúng tuyển Trần Ngọc Nam.pdf
Xem