Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần thứ 27 - Năm 2020

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi cho đoàn viên, học sinh Nhà trường trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, học sinh trong Nhà trường góp phần tham gia khôi phục kinh tế - văn hóa - xã hội, khắc phục ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, thực hiện chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị”.

- Nhằm giới thiệu hình ảnh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đến với đoàn viên, thanh niên địa phương, thông qua chiến dịch tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, học sinh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

doantn : 07-07-2020 55

File đính kèm

Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020.docx 07-07-2020 Xem