Đại Hội Đảng Viên Lần Thứ VII Nhiệm Kỳ 2020-2025

Nằm trong chuỗi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày 26/3/2020 Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng vui mừng đón tiếp quí vị Đại biểu khách mời:
1. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đồng chí Võ Phi Rạng Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đồng chí Tô Hồng Dũng, Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đồng chí Hồ Minh Lợi, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong Đại hội cũng bầu ra Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xin trân trọng chúc mừng các đồng chí:
1. Đ/c Huỳnh Tấn Mẫn - Bí thư
2. Đ/c Bùi Hồng Phong - Phó Bí thư
3. Đ/c Trần Quốc Hải - Chi ủy viên
4. Đ/c Trần Văn Tú - Chi uỷ viên
5. Đ/c Lương Hoàng Khắc - Chi ủy viên
6. Đ/c Phan Thị Tuyết Nhung - Chi ủy viên
7. Đ/c Nguyễn Thụy Thanh Thuận - Chi ủy viên.

Một vài hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

Lễ Chào cờ

Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo

Góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phiên làm việc đầu tiên Cấp ủy Chi bộ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2020 - 2025


   

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long (Đứng vị trí thứ 4 từ trái sang phải), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cấp Ủy Chi Bộ Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh Nhiệm Kỳ 2020 - 2025, từ trái sang phải: Đ/c Lương Hoàng Khắc (Chi ủy viên, Trưởng phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất), Đ/c Nguyễn Thụy Thanh Thuận (Chi ủy viên, Trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng), Đ/c Bùi Hồng Phong (Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng nhà trường), Đ/c Huỳnh Tấn Mẫn  (Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường),  Đ/c Trần Quốc Hải (Chi ủy viên, Phó Hiệu Trưởng nhà trường), Đ/c Phan Thị Tuyết Nhung (Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chánh), Đ/c Trần Văn Tú (Chi uỷ viên, Phó Hiệu Trưởng nhà trường)

 

*Giới thiệu Cấp ủy Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

admin Lúc: 23-08-2020 03:56:52 455