Đại hội Đảng viên Lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

Nằm trong chuỗi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày 26/3/2020 Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng vui mừng đón tiếp quí vị Đại biểu khách mời:
1. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đồng chí Võ Phi Rạng Đông, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đồng chí Tô Hồng Dũng, Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đồng chí Hồ Minh Lợi, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong Đại hội cũng bầu ra Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xin trân trọng chúc mừng các đồng chí:
1. Đ/c Huỳnh Tấn Mẫn - Bí thư
2. Đ/c Bùi Hồng Phong - Phó Bí thư
3. Đ/c Trần Quốc Hải - Chi ủy viên
4. Đ/c Trần Văn Tú - Chi uỷ viên
5. Đ/c Lương Hoàng Khắc - Chi ủy viên
6. Đ/c Phan Thị Tuyết Nhung - Chi ủy viên
7. Đ/c Nguyễn Thụy Thanh Thuận - Chi ủy viên.

 

admin : 27-03-2020 221