Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 133

Ngày 15/9/2019, Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 133 với các hoạt động thiết thực, cụ thể: Vệ sinh, xoá biển quảng cáo khu vực cổng trường và hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát; thực hiện tuyên truyền, vận động toàn thể CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Nói không với túi Nylon" và "Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn".