Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

  1. Mục đích, ý nghĩa:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh về ý nghĩa thông điệp “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp”, là hành động mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, phát huy truyền thống giàu lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”.

- Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh Nhà trường một cách thiết thực. Vì “Máu của bạn sẽ cứu được nhiều người bệnh; máu cứu người ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta”. Hiến máu tình nguyện giúp người hiến máu được tư vấn sức khỏe và xét nghiệm máu miễn phí, được biết kết quả xét nghiệm máu của mình, đồng thời phát hiện một số bệnh lý khác của bản thân.

  1. Yêu cầu:
  1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh trong nhà trường về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện; hiến máu không có hại cho sức khỏe “Cho máu theo hướng dẫn của bác sĩ còn có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể sinh nguồn máu tăng cường sức đề kháng cho cơ thể”. Từ đó, tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.
  2. Tổ chức tốt Ngày hội hiến máu tình nguyện; làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người hiến máu tình nguyện. Phấn đấu ít nhất 30% CB – GV – NV và học sinh (từ đủ 18 tuổi) tham gia.
  3. Link tài liệu: Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 ; Bài tuyên truyền hiến máu tình nguyệnDanh sách đăng ký hiến máu tình nguyện