Kế hoạch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2022