Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019; triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020.

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Ngày 17/10/2019 Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019; triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020. Tuyên dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019; Tuyên dương 46 gương "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trường năm học 2018 - 2019. Trong năm học 2018 - 2019: Đoàn trường vinh dự được Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối khối cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp năm học 2018 - 2019.