Hội nghị giao ban Bí thư, lớp trưởng lần 1, học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019); Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Lần X, nhiệm kỳ 2019 - 2022; 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2020); 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) Chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”; Đại hội Đảng các cấp. Sáng ngày 15/10/2019 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức giao ban Bí thư, lớp Trưởng các lớp lần 1, học kỳ I, năm học 2019 - 2020.