Vinh danh các Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2018 - 2019

Ngày 03/6/2019 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức vinh danh các Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2018 - 2019: 
1. Tiến sĩ Nguyễn Đình Tú 
2. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Đoàn
3. Thạc sĩ Trần Quốc Huy 
4. Thạc sĩ Lê Thị Lương 
5. Thạc sĩ Trần Thị Kim Ngân 
6. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Tân 
Đồng thời tuyên dương Tập thể Khoa Tự Động hóa - Công nghệ thông tin và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động đăng cai Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần 11 - Năm 2019.

Một số hình ảnh hoạt động: