Tham quan và học tập thực tế tại nhà máy Ajnomoto Long Thành

Ngày 07/6/2019 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức cho 200 học sinh khoa Tự Động Hóa - Công nghệ thông tin tham quan và học tập thực tế tại nhà máy Ajnomoto Long Thành. Qua buổi tham quan, học tập, giúp học sinh trang bị tác phong công nghiệp, hiểu được vị trí việc làm sau khi tốt nghiệm. Góp phần nâng cao hình ảnh học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh nói riêng và học sinh Trung cấp nói chung.

Một số hình ảnh hoạt động: